Laadpaal

Bezoekt u ons met een elektrische auto? U kunt hem gratis opladen tijdens uw afspraak.

Leidingregistratie

Met een gyroscoop kunnen we zeer nauwkeurig de ligging van bestaande leidingen registreren en vastleggen op basis van x-, y-, z-coördinaten.

Boorequipment

Onze boorploegen zijn volledig zelfvoorzienend. Alle benodigde machines en gereedschappen hebben wij in eigen beheer.  

Localisatie boorkop

We lokaliseren de boorkop met een walk-over meetsysteem. In dit filmpje legt een medewerker uit hoe dat werkt. 

Buishaspels

We hebben 40 buishaspels in eigen beheer en zijn voor projectleveranties dus niet afhankelijk van derden.

Boormachine JT8020

Met de Ditch Witch JT8020 kunnen boringen tot 500 meter worden gerealiseerd.

Avegaarboren

We realiseren een gestuurde avegaarboring wanneer verdringing van grondlagen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer kabels en leidingen een spoorrails moeten kruisen.

Aanleg

Op onze projecten zetten we mini- en midigravers in voor het zware graafwerk. Aan de 'voorsteker' de belangrijke taak de bestaande kabels en leidingen vrij te graven.

Kabellier

Met een kabellier trekken we kabels in boringen of de sleuf.

Voor (weg)kruisingen onder de 20 meter kunnen we een buis door de grond slaan met een pneumatische bodemraket.

Montage - glasvezel

Glasvezellassen is een secuur werk waarbij de omgeving schoon en droog moet zijn. Wij lassen glasvezel in een speciaal daarvoor ingerichte bedrijfswagen.

Montage - koper

Koperlassen gebeurt in een zogenaamd lasgat. De lastent zorgt voor bescherming tijdens het lasproces en houdt de lasser droog en uit de wind.

Werkplaats

Onderhoud van materieel en bedrijfswagens wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Diepgaande oplossingen

Op locaties waar uitbreiding of vervanging van de infrastructuur het meest noodzakelijk is, lijkt dit niet zelden het meest complex. Spoorlijnen en snelwegen kunnen niet stilgelegd worden voor de aanleg van kabels en leidingen. Ze vormen het kloppend hart van de samenleving. Verkeersknooppunten, gebouwen, kanalen, rivieren: u kunt er niet om heen. Letterlijk.

De oplossing is even verassend als specialistisch. Waar bovengronds geen ruimte is, is ondergronds de weg vrij. Door gestuurd te boren overbruggen we afstanden tot honderden meters. Sleufloos. Met een minimum aan overlast voor mens en milieu. Het is een specialisme dat vraagt om de juiste kennis en technieken.

Gestuurd Boren

Doormiddel van een gestuurde boring zijn we in staat kabels of leidingen vanaf 25 tot 500 meter sleufloos aan te brengen.

Avegaarboren

Een gestuurde avegaarboring wordt veel toegepast wanneer er met een kabel of leidingtrace een spoorrails gekruist moet worden. Als gercertificeerd aannemer bij Prorail hebben we de bevoegdheid deze werkzaamheden uit te voeren.

Leidingregistratie

Door middel van een gevanceerd gyromeetsysteem zijn we in staat gestuurde boringen of bestaande leidingen op basis van x,y,z coordinaat vast te leggen.

Deel deze pagina