Laadpaal

Bezoekt u ons met een elektrische auto? U kunt hem gratis opladen tijdens uw afspraak.

Leidingregistratie

Met een gyroscoop kunnen we zeer nauwkeurig de ligging van bestaande leidingen registreren en vastleggen op basis van x-, y-, z-coördinaten.

Boorequipment

Onze boorploegen zijn volledig zelfvoorzienend. Alle benodigde machines en gereedschappen hebben wij in eigen beheer.  

Localisatie boorkop

We lokaliseren de boorkop met een walk-over meetsysteem. In dit filmpje legt een medewerker uit hoe dat werkt. 

Buishaspels

We hebben 40 buishaspels in eigen beheer en zijn voor projectleveranties dus niet afhankelijk van derden.

Boormachine JT8020

Met de Ditch Witch JT8020 kunnen boringen tot 500 meter worden gerealiseerd.

Avegaarboren

We realiseren een gestuurde avegaarboring wanneer verdringing van grondlagen zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer kabels en leidingen een spoorrails moeten kruisen.

Aanleg

Op onze projecten zetten we mini- en midigravers in voor het zware graafwerk. Aan de 'voorsteker' de belangrijke taak de bestaande kabels en leidingen vrij te graven.

Kabellier

Met een kabellier trekken we kabels in boringen of de sleuf.

Voor (weg)kruisingen onder de 20 meter kunnen we een buis door de grond slaan met een pneumatische bodemraket.

Montage - glasvezel

Glasvezellassen is een secuur werk waarbij de omgeving schoon en droog moet zijn. Wij lassen glasvezel in een speciaal daarvoor ingerichte bedrijfswagen.

Montage - koper

Koperlassen gebeurt in een zogenaamd lasgat. De lastent zorgt voor bescherming tijdens het lasproces en houdt de lasser droog en uit de wind.

Werkplaats

Onderhoud van materieel en bedrijfswagens wordt in eigen beheer uitgevoerd.

De Watucab. Energietransitie zonder omgevinshinder

U weet als geen ander dat aanleg van energienetten grote gevolgen heeft voor omwonenden en verkeersdeelnemers. Langdurige omgevingshinder door opgebroken straten, blokkeren van inritten en complexe verkeersafzetting zijn aan de orde van de dag. De knelpunten in het tracé zijn niet minder complex. Hoewel gestuurde boringen belangrijke schakels vormen in de aanleg, wordt nog altijd een groot deel aangelegd in open ontgraving. Het complete tracé binnen een werkvak variërend van 500 tot 1000 meter, moet gereed zijn alvorens de kabel met een kabellier kan worden ingetrokken.

Daarbijvormen bochten, boringen en persingen een belangrijke oorzaak voor (te) hoge trekkrachten en beschadigen van de kabel tijdens de intrekoperatie. Nederland staat de komende jaren voor een omvattende opgave in het kader van de energietransitie en daarmee ook de aanleg van energienetten. De traditionele methode vraagt om innovatie. De Watucab™ methode is dé oplossing voor installatie van complexe kabeltracés met minimale omgevingshinder.

Het werkvak kan gelijk zijn aan de dagproductie en veel kleiner dan het werkvak bij de traditionele methode. Ontgravingen kunnen dagelijks worden dichtgemaakt en afgewerkt. Wanneer de mantelbuis over het volledige traject is aangelegd
kan de kabel door de Watucab™ methode worden geïnstalleerd. Na installatie geeft de mantelbuis een permanente bescherming voor toekomstige graafwerkzaamheden.

Installatie van lange kabellengtes vormen geen enkel probleem door het toepassen van waterdruk wat bovendien een grote reductie op de trekkracht geeft. Daarbij is de kans op mantelbeschadiging van de kabel nihil. Met geavanceerde software wordt eerst een prognose gemaakt van trekkracht, duwkracht, waterdruk, benodigde liters en installatietijd. Deze variabelen worden tijdens de installatie continue gelogd en zijn op afstand door een online portal realtime te volgen. De Watucab™ methode staat hiermee garant voor een gecontroleerde en veilige aanleg.

Deel deze pagina